JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Most přes Wadi

Bridge over the Wadi / Gesher al havadi
Režie: Barak a Tomer Heymann
Délka: 57 min.
Země původu: Izrael
 
V kraji Wadi, který se nachází ve středu Izraele, žijí v těsné blízkosti Židé a Arabové. Po desítkách let násilných konfliktů se rodiče z obou stran rozhodli založit společnou bilingvální a národnostně smíšenou školu pro své děti. Sama idea jako by najednou přehlušila národnostní, politické a náboženské konflikty celého Izraele. Atmosféra prvního školního dne dokazuje, jak radost dětí dokáže obměkčit rodiče, kteří se najednou snesou i se svými „nepřáteli". Režiséři Barak a Tomer Heymannovi však neodešli, jakmile získali několik optimistických záběrů. Každý státní nebo náboženský svátek znamená pro učitele a rodiče dětí nelehké rozhodování o tom, co je správné a co se mají děti učit. Zatímco izraelské děti mohou chápat modlení při muslimských svátcích spolu s palestinskými spolužáky jako další druh zábavy, tak například státní svátek deklarace nezávislosti Izraele vnáší mezi ně etnické napětí. Přesto tyto děti, zatížené předsudky zatím jen málo, provokují rodiče dotěrnými otázkami a nutí je uvažovat o svých názorech. Nezdá se, že by se děti vzdaly nových přátelství, ale už teď se musejí rozhodovat, zda přijmou za svou toleranci, nebo zášť předchozích generací.
sponzoři