JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Jiné světy

Other Worlds / Iné svety
Režie: Marko Škop
Délka: 75 min.
Země původu: Slovensko, Česká republika
 
Ve východních Karpatech leží oblast Šariš, průnik mezi moderním Západem a tradičním Východem, průsečík mnoha cest odlišných národností a náboženství. Na Šarišském hradě se setkávají zástupci pestré společnosti tohoto regionu: Slováci, Rusíni, Židé a Romové. Je tu i člen nejmladší generace, která již tíhne k unifikaci, k větší míře identity nastolované popkulturou, ekonomickým i politickým směřováním státu. Snímek zachycuje pestrý mix individuálních světů, různorodých stylů života, proměnlivých zvyků a povolání. Umožňuje konfrontaci odlišných rovin lidského myšlení, ale i dosavadního uspořádání v boji s globalizací a stírání odlišnosti. Zábavný, svěží, stylizovaný i autentický dokument je složen z mnoha dialogů, vstupů do soukromí a záměrných střetů vybraných jednotlivců. Vzniká tak zajímavá síť skutečných osobních příběhů, které tvoří narativní linii filmu. Snímek je pak nejen zamyšlením nad mnoha aktuálními tématy točícími se kolem vlastní identity, ale i originálním vícenásobným portrétem. O jeho působivosti svědčí i první cena získaná v divácké soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde mu konkurovalo množství hraných snímků.
sponzoři