JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Výstava Čtyři světy uvede do Zlína festival Jeden svět

Zlín 27. února 2007
 
Fotografie se sociální tematikou, antirasistické plakáty a tisky proti násilí na ženách budou k vidění na výstavě s názvem „Čtyři světy“, která do Zlína uvede festival Jeden svět. Výstava potrvá od 7. do 15. března 2007 v kulturním institutu Zlína v Alternativě. Festival začne v pondělí 19. března 2007.
 
Název výstavy „Čtyři světy“ odkazuje ke čtyřem dílčím výstavám. „Čtyři světy jsou vlastně čtyři samostatné výstavy, na kterých se představí kultura romských osadníků v podobě fotografií Karla Tůmy, stejné téma, ale z jiného úhlu pohledu zpracoval i fotograf Evžen Sobek, dále jsou to tisky proti násilí na ženách a plakáty z antirasistických kampaní,“ vysvětlila manažerka projektu Marcela Divínová.
 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech letos poprvé pro zlínské diváky organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava Čtyři světy je předzvěstí festivalu, který zahájí vernisáž fotografií Karla Tůmy v pondělí 19. března 2007 v divadle Malá scéna. Od 19. do 22. března mohou návštěvníci festivalu zhlédnout vybrané objekty ve foyer divadla Malá scéna.
 
 
Sociální dokument ve fotografii Karla Tůmy a Evžena Sobka
Páteř výstavy tvoří fotografie Karla Tůmy a Evžena Sobka. Karel Tůma se dlouhodobě věnuje dokumentaci sociálních projektů. Jedním z nich je i soubor Mezisvěty, které dokumentují život ve východoslovenských romských osadách. Výběr z tohoto cyklu získal 1. cenu – Zlaté oko v kategorii Každodenní život soutěže Czech Press Photo 2002. Také Evžen Sobek se věnuje dokumentární fotografii. Vybrané snímky z cyklu Natural Born Gypsy originálním způsobem zachycují život Rómů.
 
Amnesty International: Stop násilí na ženách
Kampaň STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH pod záštitou Amnesty International byla poprvé veřejnosti představena v březnu 2004. Tisky současných umělců k tématu násilí na ženách zůstává však i po třech letech stále stejně aktuální. Domácí násilí je důkazem, že pro mnohé ženy je bitevním polem jejich vlastní domov. Diskriminace žen v zákonech, ženská obřízka, domácí násilí ve jménu kultury, náboženství či tradice. Může se týkat i nás nebo někoho v našem okolí. Takové je poselství výstavy, jejíž zlomek máte možnost zhlédnout i vy.
 
Výchova k toleranci v Čechách
Otevřenost k menšinám obohacuje. Black like me. Razítka zůstávají. Všichni jsme oběti. Očernění. Be kind to your local nazi. Co se za těmito hesly skrývá? Které subjekty a jakým způsobem upozorňují na otázku rasismu můžete zjistit na výstavě vybraných plakátů z kampaní k tématu výchova k toleranci a proti rasismu. 
 

Termíny výstav:
 
  • 7. - 15. března 2007 / Alternativa – kulturní institut Zlína
  • 19. - 22. března 2007 / Malá scéna
  • 19. března 2007, 15:00 /Malá scéna – vernisáž výstavy Karla Tůmy a Evžena Sobka k zahájení festivalu
Profily:
 
  • Karel Tůma (1975, Praha)
Karel Tůma se věnuje dlouhodobým sociálním dokumentárním projektům se sociální tematikou. Jeho první soubor fotografií vznikl, když pracoval jako jevištní technik v Divadle na Vinohradech. Soubor s příznačným názvem „Život se žije a ztrácí na ulicích“ o postavách z pražských ulic, bezdomovcích, narkomanech, a o těch, kdo jim na ulici pomáhají přežít. Od roku 1998 studuje na Katedře Fotografie FAMU v Praze. Byl jedním z prezentovaných fotografů na výstavě věnované Romům, kterou v roce 2002 pod názvem „Očernění" uspořádala společnost Člověk v tísni v pražském divadle Archa.
 
  • Evžen Sobek (1967, Brno)
Absolvent Strojní fakulty VUT v Brně a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Působí jako volný fotograf v Brně a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je spoluzakladatelem a organizátorem fotografické soutěže FRAME a zakládajícím členem fotografické agentury CHOICE Images. Těžištěm jeho tvorby je dokumentární fotografie. Účastnil se dokumentárního projektu "Lidé Hlučínska 90. let 20. století" a je autorem dokumentárního projektu "Má vlast", který je osobní obrazovou výpovědí o současném životě v České republice. Vystavuje v České republice i v zahraničí. Je držitelem cen M.I.L.K. competition v kategorii "Láska" (USA, 2000), MiO Photo Award, Grand Prix v soutěži mladých fotografů do 35 let (Japonsko, 2000) a Talentinum, 2. cena v kategorii dokumentární fotografie (ČR, 2001).
www.evzensobek.com
 
 
 
www.jedensvet.utb.cz
www.jedensvet.cz
 
 
Kontakt:
 
Michaela Balarinová
PR manažerka
+420 775 288 016
Michaela.balarinova@email.cz
 
Marcela Divínová
Manažerka projektu
+420 776 595 193
Marcela.divinova@centrum.cz
 
 
sponzoři