JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Ženská práva jsou lidská práva

Hostem závěrečné  besedy na téma Rovné příležitosti je Kateřina Plesková z brněnského Nesehnutí. Kateřina Plesková se od roku 2000 se aktivně podílí na lidskoprávních a ekologických aktivitách Nezávislého Sociálně Ekologického hnutí - NESEHNUTÍ; od roku 2003 pracuje v brněnské pobočce jako koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva, kde tvoří a vede projekty na podporu pozice žen ve společnosti a překonávání stereotypů a nerovností mezi muži a ženami, spolupracuje v rámci této kampaně s řadou zejména ženských/gender neziskových organizací i nezávislých iniciativ zaměřených na různé oblasti z tohoto okruhu témat a problémů.

Beseda začíná ve 20 hodin v divadle Malá scéna.
 
Podrobnější popis aktivit kampaně:
Hlavním cílem kampaně je rozšíření informací a diskuse o ženských právech, feminismu a genderových studiích z akademických kruhů a vysokoškolských poslucháren do reality všedního života. Zároveň se chceme podílet na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám stereotypního rozdělení rolí a nerovného postavení žen a mužů v různých sférách společnosti (v zaměstnání, vzdělání, rodině, veřejném životě) a aktivně spolupracovat na řešení problémů z toho vyplývajících (např. nerovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu, násilí na ženách ad.). Mezi naše aktivity patří vzdělávací akce (cyklus vzdělávacích seminářů, série přednášek a workshopů nejen pro školy); publikace a distribuce informačních materiálů; veřejné akce (tematická promítání a besedy, infostánky, happeningy apod.); putování foto-informační výstavy; informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů, feministická knihovna ad.
sponzoři