JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Výstava Čtyři světy

7. - 15. března 2007 / Alternativa - kulturní institut Zlína

19. - 22. března 2007 / Malá scéna

 
  • Karel Tůma (1975, Praha) od roku 1998 studoval Filmovou a televizní akademii muzických umění na FAMU. Spolupracoval s nadací Člověk v tísni. Systematicky se věnuje fotografování několika témat, ke kterým se opětovně vrací. Festival dokumentárních filmů Jeden svět vám představí fotografie se silnou sociální naléhavostí z cyklu Povstaňme proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance.


  • Evžen Sobek (1967, Brno)

    Bývalý student Technologické fakulty v Brně a Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se věnuje hlavně dokumentární fotografii. Díky jeho fotografiím se můžeme v rámci festivalu Jeden svět ponořit do originálního zachycení života Rómů z cyklu Natural Born Gypsy. [ více ]

 

 

  

 

  •  Výchova k toleranci v Čechách
    Otevřenost k menšinám obohacuje. Black like me. Razítka zůstávají. Všichni jsme oběti. Očernění. Be kind to your local nazi. Co se za těmito hesly skrývá? Které subjekty a jakým způsobem upozorňují na otázku rasismu můžete zjistit na výstavě vybraných plakátů z kampaní k tématu výchova k toleranci a proti rasismu. 

 

 

 

 

 

 

 

  • Amnesty International
    Kampaň STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH Amnesty International usilující o zastavení násilí na ženách byla poprve představena v březnu 2004. Snaží se podpořit snahy všech hnutí, která se zabývají ženskými právy zejména v oblastech násilí na že. Amnesty International spolupracuje s aktivistkami za ženská práva a skupinami, které se snaží upozornit na různé formy násilí a zároveň zjednat nápravu. Zlomek této výstavy budete mít možnost zhlédnout i vy.  [ více ]

 

 

 

 

 

 

sponzoři