JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

HOSTÉ

Jan Rác se zabývá romskou otázkou od roku 1977. Od té doby publikoval přes 70 článků v novinách a knížkách. V roce 1998 založil Občanské sdružení (Sdružení dětí a mládeže Romů ČR) s cílem zvýšení úrovně vzdělanosti, kulturnosti, uchování romské tradice a prevenci negativních jevů. Jan Rác bude hostem středeční besedy.
 
Jan Rác byl členem Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a předsedou Výboru pro spolupráci se samosprávami. Přednášel na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovic, Karlově Univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě v Olomouci, Pedagogické fakultě v Ostravě a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupracoval s řadou organizací, např. OSF Praha, Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, NROS Praha, Slovo 21 Praha, Úřad vlády pro záležitosti romské komunity, Úřad vlády Slovenské republiky a dalšími neziskovými organizacemi. Soustavně se věnuje badatelské činnosti
  
Za svůj vzor považuje doc.PhDr. Milenou Hübschmannovou, CSc, PhDr. Evou Davidovou,CSc, PhDr.Arne Mann, CSc, Mgr. Danu Hradcovou, Mgr. Petra Vrzáčka a PhDr. Kláru Orgovánovou.
 
Další informace najdete na www.chave.cz.
 
 
Kateřina Plesková se od roku 2000 se aktivně podílí na lidskoprávních a ekologických aktivitách Nezávislého Sociálně Ekologického hnutí - NESEHNUTÍ; od roku 2003 pracuje v brněnské pobočce jako koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva, kde tvoří a vedu projekty na podporu pozice žen ve společnosti a překonávání stereotypů a nerovností mezi muži a ženami, spolupracuje v rámci této kampaně s řadou zejména ženských/gender neziskových organizací i nezávislých iniciativ zaměřených na různé oblasti z tohoto okruhu témat a problémů

Podrobnější popis aktivit kampaně:
Hlavním cílem kampaně je rozšíření informací a diskuse o ženských právech, feminismu a genderových studiích z akademických kruhů a vysokoškolských poslucháren do reality všedního života. Zároveň se chceme podílet na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám stereotypního rozdělení rolí a nerovného postavení žen a mužů v různých sférách společnosti (v zaměstnání, vzdělání, rodině, veřejném životě) a aktivně spolupracovat na řešení problémů z toho vyplývajících (např. nerovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu, násilí na ženách ad.). Mezi naše aktivity patří vzdělávací akce (cyklus vzdělávacích seminářů, série přednášek a workshopů nejen pro školy); publikace a distribuce informačních materiálů; veřejné akce (tematická promítání a besedy, infostánky, happeningy apod.); putování foto-informační výstavy; informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů, feministická knihovna ad.
sponzoři