JEDEN SVĚT ZLÍN

Festival skončil


Děkujeme za Vaši účast na festivalu. Doufáme, že jste našli skutečné hvězdy!

Anketa

Filmy zlínského Jednoho Světa shlédlo téměř tisíc návštěvníků. A co vy? Byli jste mezi nimi?

uax

Jeden svět 2007 ve Zlíně

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
19. - 22. března 2007 Zlín
 
Vážení přátelé,
 
mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2007 se v tomto roce představí poprvé zlínským divákům. Ve spolupráci s mateřskou organizací Člověk v tísni jej ve Zlíně pořádají studenti Univerzity Tomáše Bati. Záštitu nad festivalem převzali primátorka města Zlín Irena Ondrová a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
 
Festival Jeden svět  2007 ve Zlíně navazuje na nultý ročník realizovaný pod názvem 30 dkg svobody. Čtyřdenní projekce dokumentů z archivu festivalu Jeden svět sklidily u zlínského publika úspěch. Kladná odezva překvapila také nás organizátory, studenty Fakulty multimediálních komunikací ze zlínské univerzity, a současně nás utvrdila v myšlence, že festival Jeden svět má své diváky i ve Zlíně.
 
Letos poprvé se tak Zlín připojí k ostatním městům České republiky, v nichž festival každoročně probíhá. Ze 120 dokumentů, které můžete vidět v Praze od 28. února, jsme pro Vás vybrali patnáct filmů k problematice politického extremismu, rasových předsudků a rovných příležitostí. Část projekcí festivalu je určena základním a středním školám ze Zlína a blízkého okolí. Festival tak působí jako vzdělávací platforma podporující mladé lidi v rozšiřování jejich kulturně politického přehledu. Projekce dokumentů doplní doprovodný program v podobě besed s odborníky, výstav, koncertu a divadelního představení.
 
Organizace festivalu ve Zlíně se ujali studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v rámci výukového předmětu Projekty neziskových organizací pod vedením PaedDr. Marcely Göttlichové.
 
Naším cílem je v průběhu čtyřdenního festivalu přispět k veřejné diskuzi o současných globálních problémech a motivovat k angažovanosti. Věříme, že dokumentární film má mimořádný potenciál kultivovat vzájemné pochopení a otevřenost. Z naléhavosti příběhů, o kterých festival vypráví, vzniká pocit, že není možné k nim zůstat lhostejný.
 
Přijďte se i Vy podívat na festival Jeden svět, který v letošním ročníku nese podtitul „Hledáme pro Vás skutečné hvězdy“ do zlínského divadla Malá scéna od 19. do 22. března 2007.

Za organizátory festivalu Jeden svět 2007 ve Zlíně
 
Marcela Divínová
manažerka projektu
 
 
Kontakty:
 
Manažerka projektu
Marcela Divínová
+420 776 595 193
marcela.divinova@centrum.cz
 
Garant projektu
PaedDr. Marcela Göttlichová
tel: 577 037 305
gottlichova@fmk.utb.cz
 
Koordinátorka festivalu v regionech, Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s. / Jeden svět, Sokolská 18, 120 00 Praha 2
Lenka Lovicarová
+420 777 787 949
lenka.lovicarova@jedensvet.cz
sponzoři